Nhiều chương trình đưa lao động làm việc ở nước ngoài

Hiện Colab được bộ giao thực hiện 5 chương trình gồm: đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, đưa thực tập sinh (TTS) đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức, đưa hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản, tuyển trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nhiều chương trình đưa lao động làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Điều dưỡng Việt Nam cùng các đồng nghiệp người Đức

Đối với công tác hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho lao động và TTS về nước, Colab đã tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm tại các tỉnh, thành, thu hút 258 doanh nghiệp, 1.115 người lao động chương trình EPS và 537 TTS đã tới phỏng vấn tìm việc; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục chi trả khoản tiền hỗ trợ khởi nghiệp cho 436 TTS về nước; phối hợp hỗ trợ chi trả 114 khoản bảo hiểm do HRD (phát triển nguồn nhân lực) và 56 khoản bảo hiểm do Samsung chi trả với tổng số tiền tương đương 5,4 tỉ đồng.


Tin-ảnh: G.Nam