Ngành xây dựng khó khăn, nhân viên Hòa Bình, Coteccons, Cienco 4, Lizen… vẫn có thu nhập từ 20-40 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo thường niên của CTCP Tập đoàn

Xây dựng Hòa Bình

(mã chứng khoán: HBC), doanh nghiệp cho biết trong năm qua thu nhập bình quân của mỗi công ty là

23 triệu đồng/người/ tháng

. Con số này cao hơn 12% so với năm 2021 và tăng gần 31% so với năm 2020.

Mức lương trên của các nhân viên Xây dựng Hòa Bình thuộc diện cao tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 tại Việt Nam đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021. Trong đó, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,3 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1).

Như vậy, mức lương trung bình của một nhân viên xây dựng này gấp hơn hai lần so với thu nhập bình quân của 20% dân số giàu nhất. Đây có thể nói là một mức thu nhập cao ”bất ngờ” của những người làm việc tại Xây dựng Hòa Bình trong bối cảnh năm qua doanh nghiệp này báo lỗ hơn 2.500 tỷ đồng và bị các chủ đầu tư nợ tiền thầu.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Xây Dựng Hòa Bình có tổng cộng 2.919 nhân viên (không tính nhà thầu phụ). Trong năm ngoái công ty cũng đã tuyển dụng mới 1.260 nhân sự và có 991 trường hợp thôi việc.

Thu nhập bình quân tại Xây dựng Hòa Bình:

Nguồn: Báo cáo thường niên của Hòa Bình.

Không chỉ có Xây dựng Hòa Bình, nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng cũng trả lương thưởng cao cho nhân viên trong năm 2022.


Theo báo cáo tài chính của CTCP


Coteccons (mã chứng khoán: CTD)

, số lượng nhân viên là tại thời điểm 31/12/2022 là 2.263 người, trong khi thời điểm cuối năm 2021 là 1.769 người. Như vậy số lượng nhân viên trung bình cả năm làm việc công ty này là khoảng 2.016 người.

Tổng số chi phí nhân viên mà Coteccons đã trả trong năm 2022 là 929,3 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước. Như vậy mỗi nhân viên tại doanh nghiệp này sẽ nhận về khoảng 38,2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên mức thu nhập của năm 2022 đã giảm so với mức của năm 2021 khi mỗi người nhận về 47 triệu đồng/tháng.

Trong năm qua, Coteccons cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi báo cáo khoản lãi giảm đến 93% còn 24 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán của

Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G),

trong năm 2022 doanh nghiệp này đã chi tổng cộng 166 tỷ đồng chi phí nhân viên cho năm 2022, giảm gần 25% so với năm trước.

Tuy nhiên, mặc dù chi phí nhân viên của doanh nghiệp này giảm nhưng mỗi người lao động làm việc Cienco 4 cũng có thu nhập bình quân hàng tháng rơi vào khoảng

34 triệu đồng/ tháng

.

Được biết, số lượng nhân viên tại thời điểm cuối năm 2022 của Cienco 4 là 502 người, giai đoạn đầu năm là 315 người. Như vậy số người làm việc trung bình tại công ty trong năm 2022 là khoảng 408 người.


Tổng công ty công trình Viettel (Viettel Construction, mã chứng khoán: CTR)

trong năm 2022 đã chi ra đến hơn 4.038 tỷ đồng để chi trả chi phí nhân viên trong năm qua, tăng hơn 500 tỷ đồng so với năm trước.

Tuy vậy, số lượng người lao động làm việc năm 2022 làm việc tại doanh nghiệp này và các công ty con là khá lớn với khoảng 12.200 người. Như vậy, mỗi người lao động tại Viettel Construction có thể nhận về khoảng 28 triệu đồng/tháng.

Không cao như các doanh nghiệp trên, nhưng mức thu nhập mà

Fecon (mã chứng khoán: FCN)

cũng thuộc diện cao so với thu nhập của người Việt. Trong năm 2022, doanh nghiệp này đã chi ra tổng cộng 361 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, giảm 8,4%.

Số lượng nhân viên của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2022 là 1.228 người, còn số đầu năm 1.357 người. Như vậy số lao động bình quân làm việc trong công ty cả năm là khoảng gần 1.300 người. Như vậy mỗi nhân viên làm việc tại Fecon có thể nhận về trung bình 23,2 triệu đồng/tháng.


CTCP Lizen (mã chứng khoán: LCG)

cũng trả lương “hậu hĩnh” cho nhân viên của mình. Cụ thể, doanh nghiệp này đã chi ra khoảng 107 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho nhân viên trong năm qua, tương đương so với năm trước đó.

Số lượng nhân viên làm tại công ty trong năm qua là 395 người. Như vậy, trung bình thu nhập của mỗi người lao động tại Lizen hàng tháng là

khoảng 23 triệu đồng.
Theo Trọng Hiếu