Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là bao nhiêu?

NGUYỄN ĐỨC AN (tỉnh Bình Phước) hỏi: “Tôi đã làm việc tại một công ty được 9 năm, nay vì lý do gia đình nên có dự định nghỉ việc. Cách xác định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hằng tháng của người lao động (NLĐ) thế nào”?

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 8, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng TCTN hằng tháng của NLĐ được xác định như sau: Mức hưởng TCTN hằng tháng = mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) x 60%. Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, NLĐ có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 6 tháng liền kề để tính mức hưởng TCTN là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng BHTN trước khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Mức hưởng TCTN hằng tháng của NLĐ tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.