Lần đầu tiên có sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc

Để tham gia điều hành trực tuyến giữa doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), mỗi trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) cần tạo tài khoản Google Meet miễn phí để tạo các phòng họp trực tuyến. Số lượng tài khoản phụ thuộc vào số lượng các DN tham gia mỗi phiên, DN sẽ được cấp 1 phòng họp riêng để phỏng vấn trực tuyến với NLĐ. Quá trình chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của các trung tâm DVVL trong việc kết nối giữa DN và NLĐ. Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế thống nhất các mẫu biểu báo cáo nên rất thuận tiện trong việc thống kê khi kết thúc một phiên giao dịch việc làm, đồng thời cho phép cán bộ quản trị tại các trung tâm DVVL quản lý hiệu quả quá trình kết nối giữa NLĐ và DN.

Theo Cục Việc làm, việc xây dựng công cụ kết nối giao dịch việc làm trực tuyến giữa trung tâm DVVL các địa phương là cần thiết, kết nối thống nhất toàn quốc, tránh đứt gãy cục bộ, điểm nghẽn của thị trường. Sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 63 địa phương, bảo đảm sự thống nhất của thị trường lao động Việt Nam.


G.Nam