Khuyến khích lao động lớn tuổi tham gia bảo hiểm

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết dân số Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, song tỉ lệ già hóa dân số rất nhanh. Mức độ chuẩn bị cho tuổi già độc lập của nhóm dân số trung niên chưa cao, tham gia BHXH toàn dân còn thấp và chế độ an sinh của Việt Nam vẫn còn non trẻ. Để bảo đảm thu nhập khi người lao động về già, nhiều ý kiến đề xuất nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện cho họ tham gia bảo hiểm; hỗ trợ cải thiện trình độ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu tốt hơn của thị trường lao động.

Khuyến khích lao động lớn tuổi tham gia bảo hiểm - Ảnh 1.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo “Già hóa dân số – Cơ hội và thách thức cho thế hệ Millennials”

Theo khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, chất lượng việc làm của người cao tuổi (NCT) thấp: 81% có việc làm nhưng dễ bị tổn thương (lao động tự làm và lao động hộ gia đình), 91,8% lao động ở khu vực phi chính thức, hơn 1/2 lao động cao tuổi đang làm việc dưới mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của NCT làm công hưởng lương 3,7 triệu đồng/tháng (chỉ bằng một nửa so với thu nhập của người lao động nói chung). Tỉ lệ NCT hưởng lương hưu chiếm 15%, có 38% NCT nhận hỗ trợ của con cháu và thu nhập từ việc làm hiện tại chỉ 29%.


Tin-ảnh: H.Đào