Không phải xin giấy phép lao động

NGÔ THANH HẰNG (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: “Cá nhân là chủ sở hữu công ty nhưng không giữ chức vụ nào cũng không nhận lương tại Việt Nam thì có phải xin giấy phép lao động không?”.

Sở LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP HCM trả lời: Việc cấp giấy phép lao động chỉ áp dụng cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do đó, người nước ngoài tham gia góp vốn nhưng không làm việc thì không phải thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động.