Hướng dẫn mới nhất về vị trí việc làm công chức ngành y tế

Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được hướng dẫn bao gồm:

(1) Lĩnh vực Y tế dự phòng

– Chuyên viên cao cấp về Kiểm soát bệnh tật;

– Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật;

– Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành y tế từ ngày 22-12-2023 - Ảnh 1.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành y tế

(2) Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

– Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế;

– Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế;

– Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế.

(3) Lĩnh vực Dược

– Chuyên viên cao cấp về dược;

– Chuyên viên chính về dược;

– Chuyên viên về dược.

(4) Lĩnh vực An toàn thực phẩm

– Chuyên viên cao cấp về An toàn thực phẩm;

– Chuyên viên chính về An toàn thực phẩm;

– Chuyên viên về An toàn thực phẩm.

(5) Lĩnh vực Dân số

– Chuyên viên cao cấp về Dân số;

– Chuyên viên chính về Dân số;

– Chuyên viên về Dân số.

(6) Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

– Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh;

– Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh;

– Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh.

(7) Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

– Chuyên viên cao cấp về Bảo hiểm y tế;

– Chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế.

– Chuyên viên về Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành y tế từ ngày 22-12-2023 - Ảnh 3.

Thông tư 19/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 22-12-2023.

(8) Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

– Chuyên viên cao cấp về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

– Chuyên viên chính về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

– Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế gồm các nội dung:

– Tên Vị trí việc làm;

– Quy trình công việc liên quan;

– Mục tiêu vị trí việc làm;

– Các công việc và tiêu chí đánh giá;

– Các mối quan hệ công việc;

– Phạm vi quyền hạn;

– Các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân;

– Các năng lực.

Thông tư 19/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 22-12-2023.