Hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động

Riêng 3 tháng đầu năm 2023, con số này là 1.700 người. Ngoài việc chi trả chế độ cho NLĐ bị TNLĐ-BNN, năm qua, quỹ còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ-BNN; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ-BNN với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng (tăng 30% so với năm 2021). 3 tháng đầu năm nay, số chi này là 269 triệu đồng.

Theo Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), NLĐ khi tham gia BHXH bắt buộc đều được đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN, vì vậy, khi đã giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm đóng đầy đủ bảo hiểm cho NLĐ.


D.Thu