Hơn 122.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 60.105 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 53.883 lao động, Hàn Quốc 1.732 người, Singapore 1.663 người và một số thị trường khác.

Đạt được kết quả trên, khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động nắm bắt thông tin, đề xuất nhiều giải pháp, chính sách kịp thời để đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc tại các thị trường trọng điểm, truyền thống. Đồng thời, tìm kiếm những ngành nghề, thị trường mới có việc làm ổn định, thu nhập cao tiếp nhận lao động Việt Nam.

Ngoài ra, bộ còn làm việc với cơ quan chức năng các nước về mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam, tăng số lượng nhập cảnh cho lao động được đào tạo khi đã hoàn thành các thủ tục; đề nghị nước tiếp nhận có chính sách tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở của người lao động.

Hơn 122.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Nhật Bản dẫn đầu về số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam

Dolab cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc xây dựng, tổ chức mạng lưới giao dịch việc làm ngoài nước; cung cấp đầy đủ thông tin, tổ chức tư vấn tại địa phương để người lao động biết rõ khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.


Tin-ảnh: G.Nam