Học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa giá trị mạnh mẽ

133 điển hình tiên tiến được biểu dương, tặng bằng khen là những đại diện tiêu biểu cho hơn 15.000 tập thể, cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các cấp Công đoàn đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau; tất cả đều là những điển hình tiêu biểu thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó cống hiến hết mình cho công việc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho tổ chức Công đoàn và đất nước.

Học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa giá trị mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến .Ảnh: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần tu dưỡng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), mang dấu ấn đậm nét qua các phong trào tiêu biểu như: Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Mái ấm Công đoàn”, “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Hội nghị này là minh chứng sinh động cho thấy việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa giá trị mạnh mẽ trong đời sống, xã hội, khẳng định chủ trương, quyết sách của Đảng trong việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Công đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng hơn nữa các mô hình hay để phong trào trở thành thực chất, thường xuyên hơn, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nghiên cứu chuẩn mực đạo đức của cán bộ Công đoàn phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ Công đoàn tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, vừa hồng vừa chuyên để Công đoàn thực sự trở thành tổ chức vì NLĐ, do NLĐ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiêng liêng nhưng hằng ngày ai cũng có thể làm được. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, mang lại thành công tốt đẹp. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương hôm nay cùng hàng chục triệu đoàn viên, CNVC-LĐ, cán bộ Công đoàn, cùng tiếp tục đẩy mạnh thi đua như lời Bác Hồ, đóng góp ngày càng nhiều cho việc xây dựng đất nước.