Hàn Quốc tăng chỉ tiêu lao động lành nghề nước ngoài

Hạn ngạch cấp thị thực E-7-4 cho lao động lành nghề năm nay ban đầu được đặt ở mức 5.000 lao động nhưng Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định tăng lên 30.000 do tình trạng thiếu lao động trầm trọng gia tăng. Đây là nỗ lực để Hàn Quốc tiếp nhận nhiều lao động nước ngoài vào các vị trí việc làm còn trống. Người lao động nước ngoài đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng hoặc nông nghiệp tại Hàn Quốc ít nhất 5 năm có thể nộp đơn xin thị thực E-7-4.

Hàn Quốc tăng chỉ tiêu lao động lành nghề nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động nông nghiệp thời vụ sẽ được làm việc đến 8 tháng tại Hàn Quốc

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết số năm kinh nghiệm làm việc liên quan tối thiểu cần thiết cho đơn xin thị thực E-7-4 cũng sẽ giảm còn 4 năm so với 5 năm như hiện tại. Bộ này cũng sẽ gia hạn giấy phép lưu trú 5 tháng hiện tại được cấp cho người lao động nước ngoài làm tại nông trại thêm 3 tháng. Như vậy, sắp tới, lao động thời vụ nước ngoài sẽ được làm việc tới 8 tháng tại Hàn Quốc.


Tin-ảnh: G.Nam