Được tiếp tục cấp giấy phép lao động

ĐỖ HUY DU (quận 3, TP HCM) hỏi: “Theo quy định hiện hành, giấy phép lao động của lao động người nước ngoài được gia hạn một lần khi hết hạn. Vậy sau khi giấy phép đã gia hạn hết hạn thì lao động người nước ngoài có được tiếp tục cấp giấy phép lao động không?”.

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP HCM trả lời: Tại điều 155 Bộ Luật Lao động quy định thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 2 năm. Như vậy, người lao động nước ngoài vẫn được cấp giấy phép lao động sau khi hết thời gian đã gia hạn.