Đẩy mạnh truyền thông về lĩnh vực việc làm

Theo Cục Việc làm, Việt Nam hiện đối mặt với việc mất cân đối cung – cầu lao động giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề; chưa có đủ việc làm đáp ứng nhu cầu của người lao động. Do đó, cần tập trung truyền thông về những điểm mới của pháp luật, cập nhật chính sách mới, các chương trình liên quan việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm… một cách nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, Cục Việc làm cũng thông tin một số nội dung liên quan Dự án Luật Việc làm sửa đổi; chính sách việc làm; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động giai đoạn 2022 – 2025; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; các hoạt động hỗ trợ kết nối và vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm…

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có những tham luận, trao đổi, góp ý để làm rõ hơn định hướng của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.


H.Định