Đà Nẵng tuyển dụng hơn 4.600 vị trí việc làm

Tại ngày hội, có hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên 4.600 vị trí việc làm. Trong đó, trình độ ĐH cần 921 người, cao đẳng 643 người, còn lại là trung cấp, công nhân kỹ thuật…

Đà Nẵng tuyển dụng hơn 4.600 vị trí việc làm - Ảnh 1.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội

Ngày hội nhằm tạo điều kiện để các sinh viên, người lao động, doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm, lao động; tiếp cận thông tin nguồn nhân lực, việc làm trong – ngoài nước, định hướng nghề nghiệp cho tương lai…


Tin-ảnh: H.Định