Cơ hội việc làm cho sinh viên tại Úc

Theo nội dung ký kết, các bên cùng tham gia đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề theo tiêu chuẩn ngành của Việt Nam và Úc; tạo cơ hội để SV có đủ kỹ năng, trình độ chuyên môn phát triển việc làm tại Úc. Lộ trình đào tạo sẽ được thực hiện tại Việt Nam và một phần tại Úc, bao gồm: tiếng Anh chuyên ngành, đào tạo quy trình kỹ thuật, kỹ năng mềm, các định hướng từ nhà tuyển dụng tại Úc.

SV các ngành công nghệ thông tin, kinh tế phát triển và kinh doanh, chế biến thực phẩm, điều dưỡng, khách sạn – du lịch đều có cơ hội tham gia chương trình này. Việc lựa chọn ứng viên và chính thức tuyển dụng dựa trên điều kiện cơ bản gồm: yêu cầu về thị thực của Chính phủ Việt Nam và Úc, tiêu chuẩn của nhà tuyển dụng.


G.Nam