Cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động

Theo đó, nghề tạo tác động xã hội là những công việc giúp trực tiếp tạo ra giải pháp cho các vấn đề môi trường và xã hội. Một số vị trí việc làm trong lĩnh vực này có thể kể đến: cán bộ truyền thông, gây quỹ tại tổ chức phi lợi nhuận, nhân sự phụ trách triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững (môi trường – xã hội – quản trị) tại doanh nghiệp. Để bảo đảm nhận những công việc này, yêu cầu về kỹ năng xanh được các công ty đặt lên hàng đầu. Nhu cầu đối với nhân sự có kỹ năng xanh đã tăng gần 40% tính từ năm 2015.

Cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp (phải) giới thiệu việc làm với các ứng viên

Dự đoán năm 2026, cung không đáp ứng đủ cầu, do đó cơ hội cho các ứng viên sở hữu kỹ năng xanh sẽ ngày càng rộng mở.


Tin-ảnh: M.Trinh