Chấm dứt hợp đồng lao động vì tái cơ cấu

Ông Phùng Đức Lộc, phó giám đốc công ty, trả lời: Vừa qua do công ty thay đổi cơ cấu, thu hẹp sản xuất dẫn đến một số vị trí công việc bị mất đi, trong đó có vị trí kế toán bán hàng của chị Lịch. Sau khi trao đổi và theo nguyện vọng của chị, công ty đã chuyển chị sang bộ phận kế hoạch – kinh doanh. Tuy nhiên, công việc được trưởng bộ phận bố trí chị Lịch không đồng ý làm, còn chỗ chị Lịch muốn làm thì đã có người nên không thể sắp xếp. Vì vậy, trưởng bộ phận đã trả chị Lịch về lại công ty. Sau đó, do không thể tiếp tục bố trí được công việc, công ty quyết định chấm dứt HĐLĐ với chị. Việc chấm dứt hợp đồng căn cứ theo phương án sử dụng lao động đã trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM đầu tháng 10-2017. Trong quá trình xây dựng phương án sử dụng lao động, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của chủ tịch Công đoàn công ty.

Chấm dứt hợp đồng lao động vì tái cơ cấu - Ảnh 1.