Cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

Để ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của NLĐ, Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH; các phòng, ban có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để NLĐ nắm được thông tin về chương trình và đề nghị NLĐ tuyệt đối không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Hàn Quốc) để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.

Hiện tỉnh Hải Dương chưa ký kết thỏa thuận với địa phương nào của Hàn Quốc để triển khai chương trình đưa NLĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.


V.Linh