Bamboo Airways lỗ lớn, toàn bộ thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cuối tháng 6 này. Trong tài liệu cho cuộc họp, Bamboo Airways đã công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Bamboo Airways lỗ lớn, toàn bộ thành viên HĐQT xin từ nhiệm - Ảnh 1.

Bamboo Airways trong năm qua đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi gần 9.700 tỉ đồng và trích lập dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn khó đòi 2.800 tỉ đồng.

Theo đó, trong năm 2022, Bamboo Airways đã thực hiện 51.236 chuyến bay, vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách, tăng 176% so với năm 2021. Bamboo Airways đạt doanh thu thuần hơn 11.732 tỉ đồng, gấp 3,3 lần doanh thu năm 2021.

Tuy nhiên, với tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, Bamboo Airways lỗ gộp 3.209 tỉ đồng trong năm 2022, doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn hơn 121 tỉ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng lên 1.406 tỉ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên 12.750 tỉ đồng trong khi năm 2021 chỉ hơn 158 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là hãng bay trong năm qua đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi gần 9.700 tỉ đồng và trích lập dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn khó đòi 2.800 tỉ đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến Bamboo Airways lỗ sau thuế 17.619 tỉ đồng, năm 2021, hãng bay này cũng lỗ 2.281 tỉ đồng.

Nếu loại trừ các khoản dự phòng phải thu này thì hoạt động kinh doanh chính của Bamboo Airways trong năm 2022 lỗ hơn 5.000 tỉ đồng.

Do khoản lỗ lớn trong năm 2022 khiến Bamboo Airways lỗ luỹ kế gần 19.336 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu âm 836 tỉ đồng.

Bamboo Airways lỗ lớn, toàn bộ thành viên HĐQT xin từ nhiệm - Ảnh 2.

Bức tranh tài chính bết bát của Bamboo Airwways

Bamboo Airways lỗ lớn, toàn bộ thành viên HĐQT xin từ nhiệm - Ảnh 3.

Tổng tài sản của Bamboo Airways tại ngày 31-12-2022 ở mức 18.008 tỉ đồng, giảm 8.849 tỉ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ hơn 85 tỉ đồng, giảm tới 92,4% so với hồi đầu năm gần 1.123 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Bamboo Airways thời điểm cuối năm 2022 ở mức 18.844 tỉ đồng, trong đó tổng nợ vay ở mức 10.623 tỉ đồng, tăng 5.830 tỉ đồng, chủ yếu là tăng các khoản nợ vay ngắn hạn. Trong năm, công ty đã chi trả 544 tỉ đồng chi phí lãi vay.

Trước cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Nguyễn Mạnh Quân (tất cả các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024).

Trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên dự kiến diễn ra ngày 21-6 tới, Bamboo Airways dự kiến trình các cổ đông thông qua miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông: Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm, Nguyễn Mạnh Quân, chấm dứt nhiệm kỳ HĐQT 2019- 2024.

Bamboo Airways lỗ lớn, toàn bộ thành viên HĐQT xin từ nhiệm - Ảnh 5.

5 thành viên HĐQT của Bamboo Airways sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13-8-2022 (từ trái qua phải): ông Nguyễn Mạnh Quân, ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Thái Sâm

Đồng thời, Đại hội cổ đông thường niên sắp diễn ra sẽ bầu mới 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ năm 2023 -2028. Hiện danh sách ứng viên chưa được công bố.

Bamboo Airways cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ nhân sự Ban Kiểm soát gồm ông Trần Anh Tuấn, ông Phạm Văn Hùng và ông Nguyễn Đăng Khoa. Đồng thời doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung 3 thành viên thay thế cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vừa qua, Bamboo Airways liên tiếp có 2 Đại hội cổ đông bất thường. Tại đại hội ngày 10-4, với hơn 56% cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, kế hoạch phát hành thêm 957 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên mức 28.070 tỉ đồng của Bamboo Airways đã không được thông qua.

Ngày 9-5, Đại hội cổ đông bất thường của Bamboo Airways đã thông qua phương án phát hành 1,15 tỉ cổ phần, tương ứng 11.500 tỉ đồng, tăng vốn lên 30.000 tỉ đồng. Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã thông qua toàn văn dự thảo hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng 400 triệu cổ phần của Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm. Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) cũng đã trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Bamboo Airways để thu hồi vốn.

Hiện Bamboo Airways đang khai tháng 41 đường bay nội địa và 15 đường bay quốc tế. Năm 2023, định hướng tăng trưởng kinh doanh của hãng dự kiến trên 2 con số, trong khoảng 15-20% tùy theo diễn biến thị trường.