83% doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động

Theo khảo sát, có 73% các doanh nghiệp (DN) mong muốn tăng cường sử dụng lao động thời vụ – ngắn hạn từ 12-18 tháng; 64% nhà quản trị nhân sự cho biết áp dụng mô hình làm việc từ xa đã giúp tỉ lệ tuyển được người tài của DN cải thiện đáng kể. Nghiên cứu cũng cho thấy có 83% DN đã nỗ lực đào tạo lại nghề và nâng cao kỹ năng cho người lao động.

83% doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động - Ảnh 1.

Nhiều lao động của doanh nghiệp tại TP HCM đã được đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề

Bộ nghiên cứu được công bố dựa trên những số liệu khảo sát của hơn 200 nhà quản trị nhân sự cấp cao từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, lĩnh vực và quy mô DN khác nhau. Nghiên cứu tập trung một số vấn đề trọng tâm như: việc làm, địa điểm làm việc, người lao động và cách thức làm việc trong tương lai.


Tin-ảnh: H.Đào