71.000 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần

Trong đó, có hơn 15,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 13,9 triệu người, chiếm 28% lực lượng lao động trong độ tuổi; người tham gia BHYT đạt gần 87 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ gần 88% dân số.

71.000 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần - Ảnh 1.

Người lao động chờ làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần tại BHXH TP Thủ Đức, TP HCM .Ảnh: MAI CHI

Cũng trong 8 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho hơn 9.000 người, hơn 80.000 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó có hơn 71.000 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần); giải quyết trên 792.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 81.000 người. Cả nước có trên 13 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.


N.Tú