Không phải lương thưởng, đây mới là lý do hàng đầu khiến cả Gen Z và Gen Y nghỉ việc

“Hiện nay, trên 60% người lao động nghỉ vì công việc hiện tại ít có khả năng phát triển. Tức là họ không nhìn được tương lai sẽ đi đâu,…

Đọc thêm