Được ông Vũ Minh Trí hỏi ‘Chọn thực tập 3 tháng không lương ở Microsoft hay có lương ở một DN vô danh?, ứng viên Gen Z trả lời 1 câu khiến các sếp loại thẳng tay

Ông Vũ Minh Trí – CEO ASIM. Bạn đồng tình hay phản đối các chương trình thực tập không lương? “Cơ hội cho ai? – Whose Chance?” tập 6 đưa…

Đọc thêm