Cơn sốt quản gia và bảo mẫu cho giới siêu giàu: Lương hơn 2,7 tỷ đồng/ năm nhưng khó tìm được người

Để trở thành quản gia cho giới siêu giàu, một người phải có tư duy “vâng vâng dạ dạ”, tức là luôn răm rắp làm theo ý của họ và…

Đọc thêm