Không bằng cấp, nữ Producer kênh Youtube ẩm thực 8,5 triệu Subcriber lên truyền hình tìm việc, kỳ vọng lương 45 triệu/tháng nhưng lại từ chối offer 50 triệu vì lý do này

Huỳnh Hà My, 31 tuổi, là nữ Producer kênh YouTube Best Ever Food Review Show. “Cơ hội cho ai? – Whose chance?” tập 9 ghi nhận hai cái đầu tiên:…

Đọc thêm