Từng được đề cử Forbes Vietnam under 30 nhưng trắng tay khi tìm việc trên truyền hình, vì đâu nên nỗi?

Ứng viên Mai Sơn Tùng. Tập 6 “Cơ hội cho ai? – Whose chance?” là sự xuất hiện của hai ứng viên 8x có profile khá nổi. Đinh Tiến Phong,…

Đọc thêm