Giám đốc đại diện Văn Phòng ĐNÁ của Bank of World Records: Tôi từng nghĩ mình thất bại và dốt bẩm sinh!

Ảnh: Sức khỏe đời sống. Ông Dương Anh Vũ (sinh năm 1988, Ninh Thuận) là Giám đốc đại diện Văn Phòng Đông Nam Á của Bank of World Records –…

Đọc thêm