Đăng Nhập

Nếu bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu ?

Đăng ký

Mật khẩu sẽ được gửi về email của bạn. Hãy kiểm tra hộp thư và Hộp thư rác.

Need more search options? Advanced Search

Featured Resumes

Nguyễn ***** ****** *** Headhunter

Hồ Chí Minh

Bắt đầu con đường tuyển dụng từ khoảng thời gian năm 2 đại học, đến thời điểm hiện tại đã...

Dịch vụ khách hàngNhân sự
Contact Candidate

Đặng ***** ********* Lập trình viên

Hồ Chí Minh

Mục tiêu ngắn hạn : Trong 6 tháng tới hiểu sâu về PHP đặc biệt Laravel 9. Mục Tiêu dài...

Lập trìnhPHP
Contact Candidate

Ngô ***** ***** Lập trình viên

Hồ Chí Minh

I recently received my university degree, however I am quite passionate about website development. I have some programming language knowledge,...

PHP
Contact Candidate

Find the perfect freelancer for your business

1651 12

Resumes

4720 12

Jobs Done

145550 5

Members

Source Great Applicants

Find the talent needed to get your business growing. Business solution designed for entrepreneurs.