Công đoàn muốn nâng tiền ăn ca trên 15.000 đồng

Trong năm nay, các cấp công đoàn sẽ thương lượng với chủ doanh nghiệp về tăng tiền ăn ca cho người lao động.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết thông tin trên ngày 11/1. Với lao động áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, II, suất ăn thấp nhất 20.000 đồng trở lên. Nếu doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì thấp nhất 25.000 đồng mỗi suất trở lên.

Với địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng III, IV, giá trị suất ăn ca từ 18.000 đồng trở lên. Công ty nào thuê đơn vị cung cấp suất ăn ngoài thì thấp nhất là 22.000 đồng mỗi suất.

Cơm công nhân một nhà máy ba tại chỗ ở Đồng Tháp, tháng 7/2021. Ảnh: Hoàng Nam

Cơm công nhân một nhà máy “ba tại chỗ” ở Đồng Tháp, tháng 7/2021. Ảnh: Hoàng Nam

Nghị quyết năm 2016 của công đoàn đề ra giá trị bữa ăn ca thấp nhất cho người lao động là 15.000 đồng và khuyến khích doanh nghiệp chi cao hơn. Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động, mức này không còn phù hợp trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt đều tăng.

Qua rà soát của các cấp công đoàn, nhiều doanh nghiệp chưa hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động hoặc có hỗ trợ nhưng thấp hơn 15.000 đồng, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Gần 20% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở nhưng chưa hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động; gần 30% tổng số người lao động chưa được hỗ trợ ăn ca. Khu vực doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ hỗ trợ bữa ăn ca chỉ đạt hơn 78% và phần lớn chi trực tiếp tiền mặt hoặc một phần chi phí ăn ca cho người lao động.

Đại diện công đoàn cho rằng, nguyên nhân do pháp luật hiện hành chưa bắt buộc chủ doanh nghiệp phải chi tiền ăn ca cho lao động mà chủ yếu qua thương lượng tập thể. Chất lượng đối thoại, thương lượng về vấn đề này giữa công đoàn cơ sở với chủ sử dụng lao động còn hạn chế.

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca là một trong những khoản hỗ trợ mà chủ doanh nghiệp chi cho người lao động để trả chi phí ăn giữa ca trong thời gian làm việc, không vượt qua 730.000 đồng mỗi tháng. Nếu công ty tự tổ chức nấu ăn hoặc trả tiền ăn ca cho người lao động thấp hơn 730.000 đồng thì khoản này không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cũng không phải tính đóng BHXH bắt buộc.

Hồng Chiêu